Kollektivtrafik: Det lönar sig att utveckla kollektivtrafiken utgående från det nuvarande sättet