Kolla kösituationen på hälsocentralens brådskande mottagning på stadens webbplats