Kokonprojektet fick statsunderstöd för främjande av träbyggande