Kokon idrottscentrum

Kokon idrottscentrum

Kokon är ett fantastiskt område mitt i Borgå, och idrottshallarna och friluftsskogen i området är redan nu populära motions- och friluftsställen. Det finns dock mycket potential att utveckla området med tanke på invånarnas välmående och Borgå stads dragningskraft.

Fastighets- och konceptutvecklingsplanen 2020

Kokon är ett fantastiskt område mitt i Borgå, och idrottshallarna och friluftsskogen i området är redan nu populära motions- och friluftsställen. Det finns dock mycket potential att utveckla området med tanke på invånarnas välmående och Borgå stads dragningskraft.

Stadsstyrelsen i Borgå beslutade i juni 2019 att utvecklingen av Kokon idrottscentrum inleds och reserverade ett anslag för projektet. Samtidigt beslutades att en utomstående expert på fastighets- och konceptutveckling ska kartlägga behoven i idrottsparken, utreda möjligheterna och utmaningarna i området, utarbeta en fastighets- och konceptutvecklingsplan och göra de finansiella beräkningar som behövs

Planen gäller huvudsakligen de idrottstjänsterna som finns längs med Ishockeyvägen och Lappnäsvägen.

Arbetet kräver omfattande samarbete, och i arbetet deltar stadens experter från koncernledningen, kultur- och fritidstjänsterna, idrottstjänsterna, lokalitetsledningen, stadsplaneringen och kommuntekniken. I projektet deltar också utomstående experter på fastighets- och konceptutveckling, Realidea Oy och Arkkitehdit Soini & Horto Oy.
Arbetets grundpunkter (på finska)

Enkät om utvecklingen av Kokon idrottcentrum

Med enkäten önskade staden många önskemål, tankar och kommentarer till stöd för utvecklingsarbetet. Tack för svaren!

Frågor och svar

Kompletteras senare. Eventuella upplysningar får gärna sändas till planläggare Pekka Mikkola, pekka.mikkola@porvoo.fi.

Nyhetsbrev

8.4.2020 Enkäter om utvecklingen av Kokon idrottscentrum

26.2.2020 Ett mångsidigt och attraktivt idrottscentrum till Kokon

20.6.2019 Konceptutvecklingen för Kokon idrottscentrum inleddes