Kokon förstasnöspår har börjat byggas, begränsar ställvis användningen av motionsslingan