Koivula – tjänster för bostadslösa

Koivula är en enhet för stödboende som ger möjligheter till rehabilitering. Här finns 46 platser för boende samt övernattningsplatser för påverkade.

Koivula erbjuder boende och boendetjänster för bostadslösa män och kvinnor i Borgå. Koivula har åtta handledare, en socialhandledare, en sjukskötare och en boendehandledare.

Stödboendet Koivula ger en möjlighet att bo tryggt och lugnt. Vi på Koivula strävar efter frihet från rusmedel. Koivula är öppet dygnet runt.

De boende kan delta i vårt dagsprogram, och en serviceplan görs för var och en i samarbete med socialarbetet.

Den som är i behov av dessa tjänster kan kontakta Koivula direkt eller den egna socialarbetaren. Varje klient som kommer till Koivula intervjuas.
 

Lotta Holopainen
boendehandledare
tfn. 040 489 9969

Tarja Lappi
förman, mentalvårds- och missbrukstjänster
Konstfabriksgatan 4 A, 06100 Borgå
tfn. 040 6761388
tarja.lappi@porvoo.fi

Tfn 040 512 5086