Koivula – tjänster för bostadslösa

Koivula är en enhet för stödboende som ger möjligheter till rehabilitering. Enheten har 46 platser.

Koivula erbjuder boende och boendetjänster för bostadslösa män och kvinnor i Borgå. Koivula har åtta handledare, en socialarbetare, en sjukskötare och en boendeservicehandledare.

Stödboendet Koivula ger en möjlighet att bo tryggt och lugnt. Koivula är öppet dygnet runt. Vi på Koivula strävar efter frihet från rusmedel. I samband med Koivula finns servicestället Vinkki. Under tjänstetid ger Vinkki även hälsorådgivning.

Koivulas invånare kan delta i vårt dagsprogram. För var och en görs upp en serviceplan i samarbete med socialarbetet.

Om du är i behov av Koivulas tjänster kan du kontakta din egen socialarbetare eller boendeservicehandledaren. Varje klient som kommer till Koivula intervjuas.

Mer information om Koivulas verksamhet:

Henrikki Uosukainen
ledande handledare, Borgå stad
tfn 040 645 3735 kl. 8-15

Anu Laurikkala
ledande boendeservicehandledare, Borgå stad
tfn 040 192 7944 kl. 8-15

Handledares (24h)

tfn  040 512 5086

Tfn 040 512 5086 / Koivulan ohjaaja / 24h

Innehållet syns inte eftersom bruket av kakor inte har godkänts.