Klubbar, familjecaféer och -parker

Klubbarna, familjecaféerna och parkverksamheten erbjuder trevlig sysselsättning och en plats där man kan träffas, i synnerhet när barnen sköts hemma.

Klubbarnas och familjecaféernas verksamhet planeras tillsammans med familjerna. Tjänsterna påverkar inte hemvårdsstödet.

Verksamheten är en del av stadens tjänster för småbarnspedagogik och målsättningen är att stöda familjerna i deras vardag. Verksameten är avsedd för familjer med barn under skolåldern.

Avgiftsfria klubbar för 2–5-åringar 2017–2019

Borgå stads tjänster inom småbarnspedagogik ordnar från och med augusti 2017 avgiftsfria klubbar för barn i åldern 2–5 år. De ordnas i daghem eller till exempel i lekparker.

Klubbarna tar två eller tre timmar, och de kan ordnas inomhus eller utomhus på för- eller eftermiddagar. Barnet kan delta i klubben 2–3 gånger i veckan. I klubbarna ordnas planerad och ledd mångsidig verksamhet. Barnen tar med egen matsäck. Gruppstorleken är 14 barn. Klubbverksamhet ordnas redan i dag i några daghem och parker. Om det finns tillräckligt många barn, kan nya klubbar bildas.

Det önskas att ansökan om klubbplats skickas så snart som möjligt under januari och februari, för att man har tillräckligt med tid att organisera höstens klubbverksamhet.

I samband med behandlingen av budgeten för år 2017 fattade man beslut om att klubbverksamheten inom tjänster inom småbarnspedagogik är avgiftsfri. Från hösten 2017 till våren 2019 görs ett försök med avgiftsfria klubbar. Därefter görs en bedömning om fortsatta åtgärder.


Tilläggsinformation:

Östra området: Irmeli Elonen

Västra området: Gea Johansson