Klubbar, familjecaféer och -parker

Klubbarna, familjekaféerna och parkverksamheten erbjuder trevlig sysselsättning och en plats där man kan träffas, i synnerhet när barnen sköts hemma.

Klubbarnas och familjekaféernas verksamhet planeras tillsammans med familjerna. Tjänsterna påverkar inte hemvårdsstödet.

Verksamheten är en del av stadens tjänster för småbarnspedagogik och målsättningen är att stöda familjerna i deras vardag. Verksameten är avsedd för familjer med barn under skolåldern.

Klubbar

Familjecafeer och -parker