Klubbar, familjecaféer och -parker

Borgå stad drar in på tjänsterna på grund av coronaviruset

De öppna tjänster som ordnas av stadens småbarnspedagogik avbryts. Familjeplats Familis och Familjestugan Ilonas familjekaféer, ledda föräldragrupper och klubbar inhiberas fram till slutet av juli.

Även daghemmens och familjedagvårdarnas utfärder, evenemang, föräldrakvällar och vårfester inhiberas eller flyttas till en senare tidpunkt.


Klubbarna, familjekaféerna och parkverksamheten erbjuder trevlig sysselsättning och en plats där man kan träffas, i synnerhet när barnen sköts hemma.

Klubbarnas och familjekaféernas verksamhet planeras tillsammans med familjerna. Tjänsterna påverkar inte hemvårdsstödet.

Verksamheten är en del av stadens tjänster för småbarnspedagogik och målsättningen är att stöda familjerna i deras vardag. Verksameten är avsedd för familjer med barn under skolåldern.

Klubbar

Familjecafeer och -parker