Klubbar, familjecaféer och -parker

Familjeparkverksamheten inleder fr.o.m. den 17 maj och fortsätter till den 24 juni.

Till familjeparkerna behövs förhandsanmälan och 15 familjer kan delta åt gången. I verksamheten följer man småbarnspedagogikens hälsosäkerhetspraxis.

Familjecentret Familis familjepark finns på Familis gårdsområde i Gammelbacka och Familjestugan Ilonas familjepark finns på Ilonas gårdsområde i Prästgårdsbacken. Toaletterna är i bruk när utomhusverksamheten är i gång.

Läs mer och anmäl er


Klubbarna, familjekaféerna och parkverksamheten erbjuder trevlig sysselsättning och en plats där man kan träffas, i synnerhet när barnen sköts hemma.

Klubbarnas och familjekaféernas verksamhet planeras tillsammans med familjerna. Tjänsterna påverkar inte hemvårdsstödet.

Verksamheten är en del av stadens tjänster för småbarnspedagogik och målsättningen är att stöda familjerna i deras vardag. Verksameten är avsedd för familjer med barn under skolåldern.

Klubbar

Familjecafeer och -parker