Klubbar, familjecaféer och -parker

  • Familjecaféer och -parker på Familjestugan Ilona i Prästgårdsbacken på måndagar och onsdagar på morgonen och i Familjeplats Famili i Gammelbacka på tisdagar och torsdagar på morgonen. 
  • Babyträffis för familjer med barn under 2 år i Familjeplats Famili på mondagseftermiddagar och Familjestugan Ilona på fredagar på morgonen. 

I verksamheten följer man småbarnspedagogikens hälsosäkerhetspraxis. 


Klubbarna, familjekaféerna och parkverksamheten erbjuder trevlig sysselsättning och en plats där man kan träffas, i synnerhet när barnen sköts hemma.

Klubbarnas och familjekaféernas verksamhet planeras tillsammans med familjerna. Tjänsterna påverkar inte hemvårdsstödet.

Verksamheten är en del av stadens tjänster för småbarnspedagogik och målsättningen är att stöda familjerna i deras vardag. Verksameten är avsedd för familjer med barn under skolåldern.

Klubbar

Familjecafeer och -parker