Klorering vid Sannäs vattentag avslutas under dagens lopp 21.8.