Klorering av vattnet tas i bruk vid Sannäs vattentag