Klimatvänlig mat

Matproduktionen har stor inverkan på miljön, eftersom matens andel av konsumtionens miljöpåverkan är ungefär lika stor som trafikens eller boendets. Människan konsumerar nästan tusen kilo livsmedel om året. Kött och mjölkprodukter har nästan 45 gånger så stor klimatpåverkan som potatis.

Att förnya familjens matrutiner är en klimatgärning:

  • öka andelen grönsaker i din kost
  • minska användningen av produkter av animaliskt ursprung
  • konsumera helst inhemsk, ekologisk och närproducerad mat
  • minska mängden mat som hamnar i soporna
  • handla färre gånger eller använd hemleveranstjänster.

Klimatvänlig mat är ofta även hälsosam och minskar mängden tomma kalorier. Om du minskar mängden tomma kalorier kan du sänka matkostnaderna med upp till 40 procent!