Dessa kan även intressera dig

Klimatprogram 2019-2030

Ett centralt mål för stadsstrategin Drömmarnas Borgå 2030 är att Borgå är föregångare i klimatarbetet före år 2030. Rollen som föregångare i klimatarbetet innebär att vara en kolneutral stad, att stöda invånarnas hållbara levnadsvanor och att främja den cirkulära ekonomin. Klimatprogrammet innehåller ett stort urval åtgärder, med vilka avsikten är att uppnå de ställda målen. 

Klimatprogram 2019-2030

Mätare för klimatprogrammet 2019-2020

Växthusgasutsläppen i Borgå 2005-2019