Klienterna är skyldiga att använda munskydd i social- och hälsovårdens verksamhetsställen fr.o.m. den 14 december