Keskuskoulus arbetsgrupp för inomhusluften sammanträdde