Kerko

Kerko bytätort ligger i den landskapsmässigt värdefulla Borgå ådal. I mitten av det täta, gamla och förtjusande bylandskapet finns det igen lediga tomter för nybygge. Här finns en möjlighet för dig som uppskattar bebyggelse av landsbygdskaraktär i en traditionell och aktiv by.

Kerko ligger 10 km från Borgå centrum. I byn finns också egna närtjänster: familjedagvård, en finskspråkig skola med åk 1–6, ett bibliotek, en kiosk och ett kafé samt många privata företag inom olika branscher. I Kerko är det lätt att leva ett aktivt liv i en fridfull landsbygd. Det är lätt att bekanta sig med andra invånare på gemensamma evenemang och i talkon, föreningsverksamhet och hobbycirklar.

De nya byggnaderna ska följa en byliknande byggstil med äkta material, gårdsbyggnader och omgärdade gårdar. För att kunna beakta den fina bymiljön och det nationellt värdefulla landskapet i Borgå ådal har man utarbetat bygganvisningar. På gårdarna i den gamla bymiljön finns många byggnader. Bastur, grovkök eller verkstäder kan placeras i gårdsbyggnaderna även på de nya tomter. Då blir den egna gården mer skyddad och placeringen av byggnaderna passar ihop med bymiljöns traditioner.

I tabellen här under ser du tomterna som finns till salu i området.
Klicka på fastighetens nummer och beräkna tomtens anskaffningskostnader.