Kejsarens tron

Tronen symboliserade i Finland den ryska kejsarens makt. Tronen och baldakinen hämtades från Ryssland. Tronen är en av de sex kopior som Alexander I fader Paul I låtit tillverka 1797. Det var meningen att placera tronstolarna på olika håll i det Ryska riket.

I Borgå byggdes mitt emot predikstolen ett podium för tronen som bekläddes med grönt tyg och sammet. I domkyrkan placerades tronen under en baldakin vars väggbonad pryddes av den ryska dubbelörnen. I gymnasiets sal byttes väggbonaden mot ett tyg som pryddes av Finlands vapen. Ryska hantverkare satte upp och lade sista handen vid tronen och baldakinen.

I gymnasiets sk. rikssal och i rådhusets stora sal snickrades podier för tronen. Kejsarens tron flyttades från en byggnad till den andra allt efter behov.

Tronen transporterades från Borgå till Åbo till regeringskonseljens sessionssal och därifrån till Helsingfors till senatens tronsal. Efter Finlands självständighet har den varit utställd i Nationalmuseet.