Katja Blomberg valdes till vårdchef vid social- och hälsovårdssektorn