Skip to content

Stadsmätningen

Servicetiden mån-fre: 9–15

Kontaktuppgifter
Till kartta.porvoo.fi -service
1.1.2017 Staden till höjdsystemet N2000