Kartor och lägesinformation

Borgå stad drar in på tjänsterna på grund av coronaviruset

Kartor och utdrag kan beställas per telefon, Gun-Maj Hägglund tfn 040 676 7781 eller e-post kiinteisto.mittaus@porvoo.fi.


Stadsmätningen upprätthåller kartor och uppgifter om byggnader och fastigheter. Kartmaterial kan beställas hos stadsmätningen i digital form eller som utskrifter för olika ändamål.

Karttjänst

I tjänsten hittar du kartor, ortofoton, adresser, serviceobjekt och områdesindelningar. I tjänsten kan du också bekanta dig med stadens gällande detaljplaner.

Uppgifterna i tjänsten är avsedda för tittarbruk.  I menyn finns också olika länkfunktioner som gör att man kan utnyttja information till exempel på sin egen webbsida avgiftsfritt. Du kan också skicka en länk till din kompis. När han öppnat länken kommer han direkt till det ställe i karttjänsten som du önskar.