Kartmaterial

Det kartmaterial som stadsmätningen upprätthåller finns att få både i digital form och som utskrifter enligt den gällande prislistan.