Skip to content

Kantelehuset - Vårberga bildningscenter

Vi växer, lär och trivs. Tillsammans.

Kantelehuset, Vårberga bildningscenter, öppnades för besökare i slutet av oktober på adressen Sampovägen 3.

Till de nya lokalerna flyttade förutom Kevätkummun koulu och Vårberga skola också förskolan från Vårvindens daghem, Vårberga bibliotek och ungdomslokalen Nuokka. I byggnaden finns också en ca 900 kvadratmeter stor idrottssal och vestibul- och samlingsutrymmen som är öppna för alla och där man kan spendera tid då huset är öppet.