Kandidatuppställning till äldre- och handikappråden har börjat