Skip to content

Kandidaterna för barnlitteraturpriset Runeberg Junior offentliggjorda

Borgå stad och Tidningen Östnyland/KSF Media informerar 13.11.2017

Kandidaterna för priset som ska stöda barns läslust år 2018 har offentliggjorts. Sammanlagt sju böcker tävlar om priset, av dem är fyra finskspråkiga och tre svenskspråkiga.

Kandidaterna till Runeberg Junior år 2018 är:

  • Pärlfiskaren, Karin Erlandsson & Tuuli Toivola (Schildts & Söderströms)
  • Allu ja salainen ihailija, Jukka-Pekka Palviainen & Christel Rönns (WSOY)
  • Voimalla seitsemän pöllön, Hannu Mäkelä & Elina Warsta (Tammi)
  • Den ofantliga Rosabel, Malin Kivelä & Linda Bondestam (Förlaget)
  • Kurnivamahainen kissa, Magdalena Hai & Teemu Juhani (Karisto)
  • Kurre Snobb och popcornen, Sanna Tahvanainen & Lena Frölander-Ulf (Schildts & Söderströms)
  • Mennään jo naapuriin, Riina Katajavuori & Salla Savolainen (Tammi)

I förvalsjuryn ingick kulturredaktör Mia Grönstrand, skådespelare, musiker och regissör Oskar Silén samt doktorand i litteraturvetenskap Pia Vuorio.

Härnäst kommer daghemsgrupper och elever i årskurs 1 och 2 i Borgå att läsa böckerna och utse den slutliga vinnaren. 

Runeberg Junior-priset är Borgå stads och KSF Media / Tidningen Östnylands gemensamma barnlitteraturpris. Prissumman uppgår till 10 000 euro och det delades ut första gången i samband med Runebergsdagen i februari 2017. 

Runeberg Junior-priset

Tilläggsinformation:

Priskoordinator Catharina Latvala, Borgå stad, tfn 040 489 5775, catharina.latvala@porvoo.fi.

 

14.11.2017 10:48

Categories: Bibliotek