Kandidaterna för barnlitteraturpriset Runeberg Junior offentliggjorda