Stöd från grupper

Saknar du stöd av andra i samma situation? I Borgå fungerar flere stödgrupper.