Kamratförbundet KF

Kamratförbundet (KF) är en förening för alla kursdeltagare vid Borgå medborgarinstitut. Föreningen får bidrag för sin verksamhet av institutet. KF hoppas att du aktivt deltar i olika evenemang.

Information om evenemang ges via MI-spalten i tidningen Östnyland och via anslagstavlorna i KoMbi-huset samt i Mbi-avdelningen i Lyceiparkens skola. Kamratförbundets kontaktperson är Solveig Bärlund, tfn 040 587 4399.

  • ordnar teaterresor, utfärder och är med om att planera institutets fester, bland annat Svenska dagen.
  • äger och ansvarar för Stugan i Seitlax. Stugan är en enkel fritidsstuga som under sommaren kan reserveras veckovis av studerande vid institutet. Bokningar fr.o.m. april per telefon till Viola Törnström tfn 040 557 9755.

Kamratförbundets styrelse:
Ordförande Åke Lindstedt
Viceordförande Solveig Bärlund 
Sekreterare Kaj Venho
Styrelsemedlem Mårten Johansson