Kamratförbundet KF

Kamratförbundet (KF) är en förening för alla kursdeltagare vid Borgå medborgarinstitut. Föreningen får bidrag för sin verksamhet av institutet och ordnar teaterresor och utfärder. KF hoppas att du aktivt deltar i olika evenemang. Information om evenemang ges via MI-spalten i tidningen Östnyland och via anslagstavlorna i KoMbi-huset samt i Mbi-avdelningen i Lyceiparkens skola. Kamratförbundets ordförande och kontaktperson är Solveig Bärlund, tfn 040 587 4399.

KF äger och ansvarar för Stugan i Seitlax. Stugan är en enkel fritidsstuga som under somrarna kan reserveras veckovis av studerande vid institutet. Bokningar fr.o.m. april per telefon till Viola Törnström tfn 040 557 9755.