Kamratförbundet KF

Kamratförbundet (KF) är en svenskspråkig elevförening för kursdeltagare vid Borgå medborgarinstitut. Föreningen får bidrag för sin verksamhet av institutet. Information om evenemang ges via MI-spalten i tidningen Östnyland och via anslagstavlorna i KoMbi-huset samt i Mbi-avdelningen i Lyceiparkens skola.
Kamratförbundets kontaktperson är ordförande Solveig Bärlund tel. 040 587 4399. Övriga medlemmar i styrelsen: Malin Björkman, Gudrun Salin, Kim Parviainen, Mårten Johansson, Viola Törnström och Maj-Britt Wahlström.

KF ordnar teaterresor och ansvarar för en fritidsstuga i Seitlax. Stugan är en enkel fritidsstuga som under somrarna kan reserveras veckovis av studerande vid institutet. Bokningar fr.o.m. april per telefon till Viola Törnström tfn 040 557 9755.