Kamoon-kurser

KoMbi ─ Kamoon

Avsikten med Kamoon-kurserna är att erbjuda såväl nya som "gamla" finländare en chans att lära sig nya färdigheter och samtidigt knyta kontakter oberoende av språk och kultur. Kom med och ha trevligt! Projektet startade med understöd av Undervisnings- och kulturministeriet för att skapa goda relationer i samhället.