Kamoon-kurser

KoMbi ─ Kamoon

Avsikten med Kamoon-kurserna var att erbjuda såväl nya som "gamla" finländare en chans att lära sig nya färdigheter och samtidigt knyta kontakter oberoende av språk och kultur.  Projektet var tidsbundet och avslutades 31.12.2019. Det ordnades med understöd av Undervisnings- och kulturministeriet för att skapa goda relationer i samhället.