Juniorsång

Undervisningen förverkligas som parundervisning 15 x 30 minuter eller enskild undervisning 15 x 20 minuter.

Innehåll:

  • lär känna olika sidor av rösten
  • hur tar jag hand om min röst
  • rampfeber och scenuttryck
  • att sjunga i stämmor
  • frasering, rytmer, improvisation

Mera info: biträdande rektor Johanna Lönnfors 040 489 9582.

Elektroniska anmälningar: Anmäl dig här (på finska)