Julen i Borgå marknadsförs som stöd för lokala företag