Julen bringar liv och rörelse även till avfallshanteringen