Jubileumsåret kulminerar i självständighetsdagens fest på Konstfabriken i sällskap med Emma Salokoski och Henrik Meinander