Jubileumsåret firas med träd, blommor och blåvita ansikten