Jubileumsåret får hela Borgå att dansa – får vi lov?