JHL:s strejk påverkar måltids- och städservicen för skolorna och daghemmen i Borgå