Järnvägsförbindelser österut blir framtida tillväxtkorridorer