Janne Hyvönen valdes till fastigheternas underhållschef