Jag stöder ett klimatsmart Borgå

Borgå stad delar år 2020 första gången ut utmärkelsen Jag stöder ett klimatsmart Borgå. Lokala företag, samfund eller organisationer kan få utmärkelsen för sin miljö- och klimatfrämjande verksamhet.

Mottagaren av utmärkelsen för 2020

Utmärkelsen ”Jag stöder ett klimatsmart Borgå” tilldelas år 2020 Borgåföretaget Niin Mua Second Hand & Vintage för klädbutikens främjande av hållbar utveckling.

Affärsverksamheten för Niin Mua Second Hand & Vintage baserar sig på miljövänlighet och är klimatmässigt hållbar på en mångsidig nivå. Företagets affärsverksamhet åskådliggör den affärsverksamhetspotential som klimatförändringen och den cirkulära ekonomin medför och är ett ekologiskt hållbart alternativ till dagens problematiska engångskultur. Företagets största mål är att öka användningsgraden för begagnade kläder i Finland.

Utmärkelsens mottagare väljs av en jury, vars ordförande år 2020 är Jouni Keronen, verksamhetsledare för Climate Leadership Coalition och juryns medlemmar är Leena Alihakkola, verksamhetsledare för miljörörelsen inom utvecklingsbolaget Posintra, Juho Heikkilä, ordförande för Borgå ungdomsfullmäktige och Sanna Päivärinta, stadens expert på hållbar utveckling.

Belöningen är hederspris och marknadsföringsvideo för företagets eget bruk

Diplomet ”Jag stöder ett klimatsmart Borgå” överräcks Niin Mua Second Hand & Vintage för företagets miljö- och klimatfrämjande verksamhet. Utöver diplomet får företaget till sin användning en marknadsföringsvideo som produceras i samarbete med Borgå stad. Företagets verksamhet lyfts fram mer djupgående i podcastsändningen i Borgåpodden.

Borgåpodden: Niin Mua Second Hand & Vintage

Utmärkelsen delas ut också år 2021

Utmärkelsen ”Jag stöder ett klimatsmart Borgå” delas ut också under 2021. Det kommer senare närmare anvisningar och tider för ansökningen.

Ytterligare information

Sanna Päivärinta, expert på hållbar utveckling
tfn 040676 1479
sanna.paivarinta@borga.fi