Jag stöder ett klimatsmart Borgå

Borgå stad delar år 2020 första gången ut utmärkelsen Jag stöder ett klimatsmart Borgå. Lokala företag, samfund eller organisationer kan få utmärkelsen för sin miljö- och klimatfrämjande verksamhet.

Sökkriterier

Utmärkelsen kan sökas av alla företag, sammanslutningar eller organisationer vars:

  • FO-nummer finns i Borgå
  • verksamhet finns i Borgå
  • verksamhet stöder stadens miljö- och klimatmål
  • miljö- eller klimatinsats är gjort före år 2020

Alla dessa fyra kriterier ska uppfyllas för att kunna ansöka om utmärkelsen. Företag och sammanslutningar som ingår i stadskoncernen kan inte ansöka om utmärkelsen.

Borgå stads målsättning är att vara föregångare i klimatarbetet före utgången av år 2030. Målsättningarna och vad som förutsätts av att vara föregångare av klimatarbetet, är noggrannare beskrivna i stadsstrategin.

Stadsstrategi

Ansökningstid och -blankett

Ansökan för att få utmärkelsen har öppnats den 3 augusti. Ansökningstiden går ut den 30 september.

Mottagaren av utmärkelsen väljs bland alla sökande av en jury som består av Jouni Keronen, verksamhetsledare för Climate Leadership Council och äldre rådgivare för Sitra, Leena Alihakkola, verksamhetsledare för miljörörelsen inom utvecklingsbolaget Posintra, Juho Heikkilä, ordförande för ungdomsfullmäktige i Borgå stad och Sanna Päivärinta, expert på stadens hållbara utveckling.

Anskökningsblankett

Belöningen är en utmärkelse och en video om prisets mottagare

Ett diplom för verksamhet som gjorts för miljöns och klimatets bästa överräcks till mottagare av priset Jag stöder klimatsmart Borgå. Staden producerar även en video om prisets mottagare och dess verksamhet som denne kan utnyttja i sin marknadsföring. Det görs även en podcast-sändning om företaget, samfundet eller organisationen som fått priset.

Ytterligare information

Sanna Päivärinta, expert på hållbar utveckling
tfn 040676 1479
sanna.paivarinta@borga.fi