Jag stöder ett klimatsmart Borgå

Borgå stad delar årligen ut utmärkelsen Jag stöder ett klimatsmart Borgå. Utmärkelsen kan tilldelas ett lokalt företag, en lokal sammanslutning eller en lokal organisation för sin insats för miljön eller klimatet.

Mottagaren av utmärkelsen för 2021

Utmärkelsen "Jag stöder ett klimatsmart Borgå" tilldelas år 2021 Borgåföretaget Sarwa Yoga Oy för sin ansvarsfulla produktion av yogaredskap.

Sarwa Yoga har gjort ett medvetet val och arbetat mycket för att främja hållbar utveckling och etiska värden i en bransch där efterfrågan hela tiden växer. Företagets alla textilprodukter är tillverkade i Finland. Företagets affärsverksamhet bygger på ansvarsfullhet och främjar hållbar utveckling, också med blickpunkt på klimatet.

Utmärkelsens mottagare väljs av en jury, vars medlemmar år 2021 är Patrik Björkman, ordförande för Borgå företagare rf, Leena Alihakkola, verksamhetsledare för miljörörelsen inom utvecklingsbolaget Posintra, John Fiskari, medlem för Borgå ungdomsfullmäktige och Sanna Päivärinta, Borgå stads expert på hållbar utveckling.

Favorit av stadens klimaträv

Till skillnad från förra året tilldelar staden år 2021 i samband med utmärkelsen också ett särskilt omnämnande ”Klimaträvens favorit”. Klimaträven är stadens maskot för vilken miljö- och klimatfrågor år viktiga.

Borgå Fritidsodlare rf får Klimaträvens särskilda omnämnande för sin naturnära verksamhet där man vid sidan av lottodling tar hand om miljön och dess mångfald. I lottodlarnas verksamhet framhävs gemenskapsandan som lämpar sig för människor i alla åldrar.

Marknadsföringsvideo för företagets eget bruk

Till utmärkelsens mottagare överlämnas ett diplom för insatser för miljön och klimatet. Därutöver gör staden en videofilm om utmärkelsens mottagare och dess verksamhet. Pristagaren kan också utnyttja filmen i sin egen marknadsföring. 

Sarwa Yoga Ab: marknadsföringsvideo

Borgå Fritidsodlare rf: marknadsföringsvideo

Utmärkelsens tidigare mottagare

År 2020: Niin Mua Second Hand & Vintage

Niin Mua Second Hand & Vintage: webbplats

Niin Mua Second Hand & Vintage: marknadsföringsvideo

Ytterligare uppgifter

Sanna Päivärinta, expert på hållbar utveckling
tfn 040676 1479
sanna.paivarinta@borga.fi