Jag stöder ett klimatsmart Borgå

Ansökningstiden är avslutad. Vi är i kontakt med alla ansökande under junimånad. Mottagaren av utmärkelsen publiceras i samband med Clean World Porvoo -evenemanget 7. september.

Clean World Porvoo (på finska)

Borgå stad delar årligen ut utmärkelsen Jag stöder ett klimatsmart Borgå. Utmärkelsen kan tilldelas ett lokalt företag, en lokal sammanslutning eller en lokal organisation för sin insats för miljön eller klimatet.

Sökkriterier

Utmärkelsen kan ansökas av företag, sammanslutningar eller organisationer vars:

  • FO-nummer finns i Östra Nyland
  • verksamhet finns i Borgå
  • verksamhet stöder stadens miljö- och klimatmål
  • miljö- eller klimatinsats är gjort före år 2021

Alla dessa fyra kriterier ska uppfyllas för att kunna ansöka om utmärkelsen. Företag och sammanslutningar som ingår i stadskoncernen kan inte ansöka om utmärkelsen.

Borgå stad har som mål att vara föregångare i klimatarbetet före år 2030. Till rollen som föregångare i klimatarbetet hör:

  • En kolneutral stad
  • En hållbar vardag
  • En stad med cirkulär ekonomi

Målsättningarna och vad som förutsätts av att vara föregångare av klimatarbetet, är noggrannare beskrivna i stadsstrategin.

Borgå stadsstrategi

Ansökningstid och -blankett

Ansökan för att få utmärkelsen har öppnats den 31 maj. Ansökningstiden går ut den 18 juni.

Mottagaren av utmärkelsen väljs av en jury som består av Maarit Kautto, verkställande direktör för Niin Mua Second Hand & Vintage som fick utmärkelsen år 2020, Patrik Björkman, styrelsens ordförande för Porvoon Yrittäjät ry, Leena Alihakkola, direktör för miljöaffärsverksamhet i utvecklingsbolaget Posintra, John Fiskari, en medlem i Borgå ungdomsfullmäktige och Sanna Päivärinta, expert på stadens hållbara utveckling.

Ansökningsblankett

Belöningen är en marknadsföringsvideo

Till utmärkelsens mottagare överlämnas ett diplom för insatser för miljön och klimatet. Därutöver gör staden en videofilm om utmärkelsens mottagare och dess verksamhet. Pristagaren kan också utnyttja filmen i sin egen marknadsföring. Om företaget, sammanslutningen eller organisationen som får priset görs också en podcastsändning till Borgåpodden.

Bekanta dig med förra årets mottagare av utmärkelsen:

Niin Mua Second Hand & Vintage: marknadsföringsvideo

Niin Mua Second Hand & Vintage: Borgåpodden

Utmärkelsens tidigare mottagare

År 2020: Niin Mua Second Hand & Vintage

Niin Mua Second Hand & Vintage

Ytterligare uppgifter

Sanna Päivärinta, expert på hållbar utveckling
tfn 040676 1479
sanna.paivarinta@borga.fi