Iståndsättningsarbetet fortsätter i folkparken i Kokon