Iståndsättningsarbeten har inletts på Telegrafberget