Iståndsättningen av promenadstråken i Näsebacken är snart klar