Iståndsättningen av parkeringsområdet i Kokon börjar