Iståndsättning av Borgbacken har börjat – södra sidan av backen förses med vägledande skyltar och stängslen