Isoleringarna på Keskuskoulus vind har till största delen bytts