Skip to content

 

Vägvisare för renare boende

13.6.2017 Borgå har redan flera år arbetat med alla krafter för att Borgåborna kunde bo allt renare och att deras koldioxidavtr...

Borgå stad är den första staden i Finland som börjar använda Neste MY, förnybar diesel i hela sin dieselmateriel

13.6.2017 Borgå stad är den första staden i Finland som börjar använda den förnybara dieseln Neste MY som tillverkas till 100 %...

Haiko Gårds vinkvällar

07.09. - 07.09. Haikon Kartanon teemoitetuissa viini-illoissa alan asiantuntija kuljettaa iltaa ja Haikon keittiömestari kertoo menus...

Haiko Gårds vinkväll

12.10. - 12.10. Haikon Kartanon teemoitetuissa viini-illoissa alan asiantuntija kuljettaa iltaa ja Haikon keittiömestari kertoo menus...