Skip to content

 

Trafikdirigering och extra toaletter under superveckoslutet med julmarknader 8–10 december

1.12.2017 Det arrangeras ett flertal julmarknader i Borgå under veckoslutet 8–10.12. Tiotals charterbussar kommer till staden m...

Nu har man möjlighet att påverka innehållet i miljöhälsovårdens tillsynsplan

23.11.2017 Miljöhälsovårdens tillsynsplan för år 2018 håller på att beredas. Tillsynsplanen beskriver tyngdpunktsområdena och må...

Haiko Gårds vinkväll

14.12. - 14.12. Haikon Kartanon teemoitetuissa viini-illoissa alan asiantuntija kuljettaa iltaa ja Haikon keittiömestari kertoo menus...