Invandrare

Välkommen till Borgå – vi hjälper dig med starten

Invandrartjänsterna ger dig handledning och råd i praktiska saker.
Du kan anlita alla stadens tjänster på samma sätt som andra borgåbor. Vi ger råd om hur du får information i frågor som rör  boende, studier, hälsa och fritid.
Din integrering i Borgå och i det finska samhället främjas i samverkan med olika myndigheter och organisationer.

Information på ditt språk

Du får handledning och information på byrån för invandrartjänster på ditt eget språk

  • måndagar kl. 13-15 arabiska
  • tisdagar kl. 9–11 kinyarwanda
  • onsdagar kl. 13–15 arabiska
  • torsdagar kl. 13–14 engelska
  • fredagar kl. 13–15 vietnamesiska

Handböcker


Välkommen till Borgå - handböcker

Borgå är en stad med cirka 50 000 invånare i östra Nyland. Vid slutet av september år 2015 bodde sammanlagt 2129 utländska medborgare från 94 olika länder i Borgå.

Invandrarnas andel av Borgå stads befolkning är cirka 4,3 procent. Största delen av invandrarna i Borgå har kommit hit på grund av familjeband eller arbete. Ungefär en tredjedel av invandrarna är flyktingar eller ingermanländska återflyttare.