Invandrare

Användningen av munskydd rekommenderas starkt

En stark rekommendation om munskydd gäller tills vidare på alla verksamhetsställen i stadens social- och hälsovårdstjänster. Munskydd behöver inte användas om man har ett medicinskt hinder eller är under 12 år. I servicehusen och på rehabiliteringsavdelningar förutsätts det ändå att besökare över 7 år använder munskydd.


Välkommen till Borgå – vi hjälper dig med starten

Invandrartjänsterna ger dig handledning och råd i praktiska saker.

Du kan anlita alla stadens tjänster på samma sätt som andra borgåbor. Vi ger råd om hur du får information i frågor som rör  boende, studier, hälsa och fritid.

Din integrering i Borgå och i det finska samhället främjas i samverkan med olika myndigheter och organisationer.

Ta kontakt

Adress : WSOY-huset, Brunnsgatan 37, 3. vån.

Möten bara med tidsbeställning.

Kontaktuppgifter till personalen hittar du här

Handböcker

Borgåbor från olika delar av världen

I Borgå bor det 3696 utländska medborgare från ungefär 100 olika länder.

Dessa utgör 7,3 % av Borgå stads befolkning.

Största delen av invandrarna har kommit hit på grund av familjeband eller arbete. Ungefär en tredjedel av invandrarna är flyktingar eller ingermanländska återflyttare.

Tjänster som staden erbjuder invandrare styrs av: Program för att främja invandrarnas integration