Invandrare

Borgå stad minskar på tjänsterna på grund av coronaviruset

Information om coronaviruset

Stadens tjänster under coronatiden

Rådgivande telefonnummer och service

Välkommen till Borgå – vi hjälper dig med starten

Invandrartjänsterna ger dig handledning och råd i praktiska saker.

Du kan anlita alla stadens tjänster på samma sätt som andra borgåbor. Vi ger råd om hur du får information i frågor som rör  boende, studier, hälsa och fritid.

Din integrering i Borgå och i det finska samhället främjas i samverkan med olika myndigheter och organisationer.

Information på ditt språk

Du får handledning och information på byrån för invandrartjänster på ditt eget språk

  • Arabiska, måndagar kl 9–11 ja onsdagar kl 13–15  

Handböcker

Borgåbor från närmare hundra länder

Vid slutet av år 2017 bodde sammanlagt 2 372 utländska medborgare från 98 olika länder i Borgå.

Invandrarnas andel av Borgå stads befolkning är cirka 4,7 % procent. Största delen av invandrarna i Borgå har kommit hit på grund av familjeband eller arbete. Ungefär en tredjedel av invandrarna är flyktingar eller ingermanländska återflyttare.

Tjänster som staden erbjuder invandrare styrs av: Program för att främja invandrarnas integration