Invandrare

Välkommen till Borgå – vi hjälper dig med starten

Invandrartjänsterna ger dig handledning och råd i praktiska saker.
Du kan anlita alla stadens tjänster på samma sätt som andra borgåbor. Vi ger råd om hur du får information i frågor som rör  boende, studier, hälsa och fritid.
Din integrering i Borgå och i det finska samhället främjas i samverkan med olika myndigheter och organisationer.

Information på ditt språk

Du får handledning och information på byrån för invandrartjänster på ditt eget språk

- Arabiska - måndagar kl 9-11 ja onsdagar kl 13-15
 

Handböcker

Borgåbor från närmare hundra länder

Borgå är en stad med cirka 50 000 invånare i östra Nyland. Vid slutet av september år 2015 bodde sammanlagt 2129 utländska medborgare från 94 olika länder i Borgå.

Invandrarnas andel av Borgå stads befolkning är cirka 4,3 procent. Största delen av invandrarna i Borgå har kommit hit på grund av familjeband eller arbete. Ungefär en tredjedel av invandrarna är flyktingar eller ingermanländska återflyttare.