Invandrare

Användningen av munskydd rekommenderas starkt

En stark rekommendation om munskydd gäller tills vidare på alla verksamhetsställen i stadens social- och hälsovårdstjänster. Munskydd behöver inte användas om man har ett medicinskt hinder eller är under 12 år. I servicehusen och på rehabiliteringsavdelningar förutsätts det ändå att besökare över 7 år använder munskydd.


Invandrartjänster i Borgå

Vi erbjuder socialtjänster i början av integrationen åt

  • personer som anlänt som kvotflyktingar
  • asylsökande som beviljats uppehållstillstånd
  • offer för människohandel och
  • papperslösa.

Vi erbjuder dig handledning och rådgivning i praktiska frågor. Din integrering i Borgå och i det finska samhället främjas i samverkan med olika myndigheter och organisationer.

Ta kontakt

Adress: WSOY-huset, Brunnsgatan 37, 3. vån. Möten bara med tidsbeställning.

Kontaktuppgifter till personalen hittar du här

MOI - handledningsställe för invandrare

Invandrare betjänas också av ett handledningsställe i KoMbi-huset. Läs mera

Handböcker

Borgåbor från olika delar av världen

I Borgå bor det 3696 utländska medborgare från ungefär 100 olika länder. Dessa utgör 7,3 % av Borgå stads befolkning. Största delen av invandrarna har kommit hit på grund av familjeband eller arbete. Ungefär en tredjedel av invandrarna är flyktingar.

Tjänster som staden erbjuder invandrare styrs av: Program för att främja invandrarnas integration