Invånarenkäten om bildningstjänsterna inom stadens östra område har publicerats