Invånarenkät som bakgrund för delgeneralplanearbetet: drömmarnas Borgå växer och bereder sig på byggande av Östbanan