Intyg för livsmedelsarbete och hygienkompetens

En arbetstagare som i sitt arbete hanterar oförpackade lättförskämbara livsmedel skall uppvisa ett intyg över sitt hälsotillstånd. Intyget ges av en sakkunnig inom hälsovården som gör en intervju med arbetstagaren.

Med kompetens i livsmedelshygien avses

  • att man behärskar grunderna i livsmedelshygien
  • fortlöpande upprätthållande och uppdatering av kunskaper och färdigheter
  • att aktuella förändringar som berör näringen och verksamheten utgör en del av företagets egenkontroll.

Alla som arbetar inom livsmedelsnäringen ska behärska grunderna i livsmedelshygien för att säkerställa en trygg mathantering och att de livsmedel som överlämnas till kunderna är trygga att använda. 
Varje livsmedelslokal bör ha en ansvarsperson som sköter om personalens hygienutbildning, övervakar hygienen i lokalen och att personalen har de hälsointyg som behövs.