Internationella projekt för en hållbar vardag utmanade konsumtionsvanorna - hushåll från Borgå deltog aktivt