Instruktioner för den kommunala veterinärens kunder