Insamlingskärl för drogsprutor

Det finns fem insamlingskärl för använda drognålar och -sprutor i Borgå:

  • Centrum: Stadsparkens hörn, i närheten av Lundagatans och Brunnsgatans korsning
  • Konstfabriken: Under Alexandersgatans bro, gångtunneln på västra sidan
  • Gammelbacka: Korsningen av Tornstigen och Skolmästarvägen
  • Huktis: Korsningen av Sommarvindsvägen och Galgbacksvägen
  • Vårberga: korsningen i ändan av gångtunneln från köpcentret och trottoaren som fortsätter från Laxvägen.

Hälsorådgivning Vinkki ansvarar för tömning av kärlen.
Kontaktuppgifter: tfn 040 512 5086